Mağaza Atmosferi Boyutları – Mağaza Konumu ve Çevresi

Mağazanın konumu ve çevresi en önemli mağaza atmosferi boyutları arasında yer almaktadır. Müşterilerin mağaza hakkındaki görüşleri mağazanın konumundan ve çevresindeki etkenlerden etkilenir. Bu nedenle, her marka için mağaza konumu aynı değildir.

Mağaza konumu ve çevresi diğer mağaza atmosferi boyutları arasında farklı bir özelliğe sahiptir. Diğer unsurlar zaman içerisinde değişebilir, ancak mağaza konumunun değişmesi daha maliyetli bir kalem olacaktır. Bu nedenle, mağaza konumu seçilirken çok titiz olunmalıdır. Mağaza konumuna karar verdikten sonra, çevredeki unsurlara göre tam lokasyonu belirlemek gerekmektedir.

Mağaza Konumu ve Çevresi Neleri Kapsar?

Mağazaların bulunduğu bölge, tüketicileri ne şekilde karşıladığı, duraklama ve gezinme imkanları,  çevresindeki diğer unsurlara kadar her etmen, mağaza atmosferi boyutları sınıflandırmasına göre mağazanın konumu ve çevresi olarak adlandırılmaktadır.

Bu mağaza boyutu, mağazanın başarısında kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle, mağaza önü düzenlemesi de mağazanın konumu (cadde, sokak, köşe konum vb.)  göz önünde bulundurularak yapılmalıdır .

Mağaza Konumu ve Çevre Düzenlemesi

Mağaza konumu ve çevre düzenlemesi yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Her konum, her marka imajı için uygun değildir. Marka kimliği ve marka imajına uygun konum seçimi yapıldıktan sonra, çevre unsurlarını da göz önüne alarak nihai lokasyonu belirlemek gerekir.

Mağaza Konumu

Mağazanın konumuna karar verilirken nasıl bir ticari alanın tercih edileceği ve çevresel faktörler dikkate alınmalıdır. Bu hesaplamalar yapılırken mağazanın “Ticaret Alanı”nın da hesaplamalara ve stratejilere dahil edilmesini gerekmektedir. Çünkü mağazalar sadece kendi konumlarından değil, çevredeki semtlerden de müşterileri kendilerine çekerler.

Mağazanın bulunduğu çevre, semt, etrafındaki binaların mimari yapısı, insan profili ve çevredeki mağazalar, mağazanın imajını etkilemektedir.

Mağaza Çevresiyle İlgili Kilit Noktalar

Mağaza çevresiyle ilgili dört farklı kavramdan bahsedilebilir. Bunlardan ilki yaya trafiğidir. Yaya trafiği yüksek olan caddelere konumlandırılmış mağazaların müşteri çekme olasılıkları daha yüksektir.

Diğer bir konu da araç trafiğidir. Mağazalar, özellikle de hedef kitlesi bireysel araba ile alışverişe giden mağazalar, trafiğin rahat, araçla ulaşımın daha kolay olduğu alanları seçmelidirler. Aksi takdirde trafiğe girmek istemeyen müşterilerini kaybedeceklerdir.

Mağaza konumu ve çevresi unsurları arasında, otopark alanı, müşterileri mağazaya çekmek için önemli bir bileşendir.
Mağaza konumu ve çevresi unsurları arasında, otopark alanı, müşterileri mağazaya çekmek için önemli bir bileşendir.

Üçüncü konu da araç trafiğiyle bağlantılı olan otopark konusudur. Otoparkı olmayan ya da kısıtlı park alanına sahip olan mağazaların müşteri trafiği düşebilir. Rahat bir otopark imkanı sunulması müşterileri mağazaya çekecektir. Mağazada geçirilen sürenin artmasını da sağlayacaktır (Büyük şehirlerde mağazalar otopark sorununu AVM ile çözmektedirler. AVM’lerin otopark alanının olması, müşteriler için kolaylık sağlamakta ve mağazayı cazip kılmaktadır).

Son olarak da mağazanın çevresindeki mağazaların imajının, mağaza imajına etkisi bulunmaktadır. “Halo Effect” olarak da bilinen kavram, bir mağazanın imajının, diğeri üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konudur. İmajı olumsuz olan bir komşu, mağazanın imajının da olumsuz algılanmasına neden olabilmektedir.

Detaylı bilgi için Mağaza Atmosferi Nedir? Mağaza Atmosferi ve Boyutları yazısına göz atabilirsiniz.

Diğer atmosfer boyutlarını incelemek için Mağaza Atmosferi Boyutları yazısını okuyabilirsiniz.

Mağaza atmosferiyle ilgili özet bilgi için Mağaza Atmosferi Sunumu‘na bakabilirisniz.