Mağaza Atmosferi Boyutları

Mağaza atmosferi boyutları nelerdir, mağaza atmosferi bileşenleri nelerden oluşur bahsetmeden önce mağaza atmosferinin boyutlarının nasıl belirlendiğinden bahsedelim. Philip Kotler mağaza atmosferinin duyu yoluyla anlaşılacağını, bu nedenle, mağaza atmosferinin duyusal terimlerle tanımlanabileceğini ifade etmiştir. Mağaza atmosferini görünüş, ses, koku ve dokunma olmak üzere temelde 4 duyuya ayırmıştır. Bu 4 temel his de kendi alt bileşenlerine sahiptir; görünüş içerisinde renk, parlaklık, büyüklük ve şekil, ses içerisinde ses düzeyi ve tonu, koku almada ise koku ve tazelik yer alırken dokunmada ise yumuşaklık, pürüzsüzlük ve sıcaklık yer almaktadır. Beşinci his, tat, doğrudan atmosfere uygulanmamaktadır. Bir atmosfer görülür, duyulur, koklanır ve hissedilir ama tadına bakılmaz.

Mağaza atmosferi boyutları temelde görünüş, ses, koku ve dokunma olmak üzere temelde 4 duyuya ayırmıştır. Bu 4 duyu da kendi altında bileşenlere sahiptir. Diğer duyu olan tat alma, doğrudan mağaza atmosferine etki etmemektedir.

Mağaza Atmosferi Boyutları

5 duyu organı ile algılanan mağaza atmosferi boyutları 13 alt kırılımda incelenebilir. Başarılı bir mağaza atmosferi yaratmak için bu 13 mağaza atmosferi boyutu tek tek ele alınmalıdır. Mağazalara da titizlikle uygulanması başarıyı getirecektir.

Mağazanın Dış Görünümü

Mağazanın dış görünümünü, müşteri ile mağazanın ilk temas anı olarak değerlendirebilirsiniz. Görme duyusu, insanlar üzerinde oldukça önemli etki bırakan unsurlardandır. Bu nedenle mağazaların, tüketicilerin görme duyularına hitap etmesi gerekmektedir.

Mağaza Konumu Ve Çevresi

Mağazaların konumu, tüketicileri ne şekilde karşıladığı, duraklama ve gezinme imkanları,  çevresindeki diğer unsurlara kadar her etmen, mağazanın başarısında kritik rol oynamaktadır. Mağaza önü düzenlemesi de mağazanın konumu (cadde, sokak, köşe konum vb.)  göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Mağaza İçi Yerleşim Düzeni

Mağazaların iç yerleşim düzeni planlaması, mağaza alanının en verimli, etkin, tasarruflu ve başarılı sonuçlar elde edecek şekilde düzenlenmesini hedeflemektedir. Mağazanın iç düzeni oluşturulurken fiziksel alanın ne şekilde bölümlendirileceği, ürün ve diğer donatıların yerleşim planlaması, ürün gruplarının ve bu grupların bir araya gelerek oluşturduğu bölümlerin yerleşimi ve satışı destekleyecek ek alanların planlanması gibi faktörler dikkate alınmaktadır

Ürün Teşhiri

Müşterilerin ürünleri cazip bulması ve alması için teşhir önemlidir. Teşhir yöntemleri ürünün niteliğine ya da fiyatına göre değişebilir. Ürünün mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde teşhir edilmesi, ürüne dokunma ve inceleme imkanı verecektir; bu da müşterinin ürünü almasına teşvik edici bir rol oynayacaktır.

Görünüm

Mağaza atmosferinin görünümü, mağazanın dış görünümü ile benzer olmalıdır. Bu sayede mağazaya dışarıdan bakarak etkilenen ve içeri giren müşterilerin üzerindeki etkinin sürmesi ve sürecin satışla sonuçlanması sağlanabilir.

Koku

Mağaza atmosferi, tüketiciyi çoğunlukla ilk önce görsel açıdan etkilemektedir. Hâlbuki mağaza atmosferini meydana getiren diğer unsurlardan olan koku duyusuna hitap eden uyarıcılar da büyük önem öneme sahiptir. Mağaza kendine özgü bir kokuya sahip ise tüketici rakiplere nazaran o mağazayı farklı algılamaktadır.

Tat

Mağaza atmosferi yaratılırken tüketicinin tüm duyu organlarına ne kadar hitap edilirse tüketici mağaza atmosferini o kadar olumlu algılamaktadır. Bu nedenle, mağazanın temel ürünü yiyecek olmasa bile tüketicinin tat duyusuna bir şekilde hitap edilebilmesi tüketicinin mağazayı daha olumlu değerlendirmesine sebep olacaktır.

Dokunma Ve Hissetme

Tüketiciler ürünlere dokunarak ürünlerin ne kadar kaliteli olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu gibi konularda bilgi edinmeye çalışırlar. Bu yüzden tüketicilerin ürünlere dokunmasına izin vermeli ve hatta tüketicileri ürüne dokunması için teşvik etmelisiniz.

Mağaza Atmosferinde Ses ve İşitsel Unsurlar

Müzik mağaza ortamıyla ilgili algılarımız büyük oranda etki etmektedir. Bu sebeple de perakendecilerin mağazalarında kullandıkları müzikle ilgili son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Mağaza atmosferinde müzik, tüketicilere hem ortamı hem de alışverişi sevdiren ve alışverişi kolaylaştıran bir unsurdur. Müzik, alışverişi zevkli ve eğlenceli hale getirir.

Mağaza Atmosferinde Renk

Renk en önemli görsel iletişim araçlarından birisidir. Yapılan araştırmalar her rengin insanlar üzerinde farklı psikolojik etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Renklerin insanlara hissettirdiği duygular arasında korku, acı, sıkıntı, neşe ve sakinlik bulunmaktadır. Örneğin, kırmızı renk kullanılan ortamlar, insanlara heyecan duygusu vermektedir.

Işık

Mağaza atmosferindeki en öneml­i unsurlardan birisi ışıklandırmadır. Mağazalarda aydınlatma gün ışığı ve elektrikle sağlanan aydınlatma olmak üzere ­iki farklı şekilde sağlanmaktadır. Elektrikle sağlanan aydınlatma, gün ışığını tamamlamak ve aydınlatma kal­itesi­n­ artırmak i­çi­n kullanılmalıdır.­

Mağaza Atmosferi Boyutları: İnsan Faktörü

Günümüz perakendeciliğinde “insan faktörü” mağazanın çalışanları ve o mağazanın müşterileri olarak ele alınmaktadır. Mağaza personelinin görünümü, yaklaşımı ve davranışı müşterin tutumu üzerinde etkiye sahiptir. Bir mağazanın başarılı olabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için mağaza personelini iyi seçmelidir. Ayrıca onları iyi yönetebilmesi gerekmektedir.

Satın Alma Noktası Görsel Sunum Teknikleri İle İlgili Faktörler

Mağaza i­çi­ görsel sunum teknikleri satış noktasında çok etki­li­dirler. Bu nedenle, son yıllarda perakende noktalarında sıklıkla kullanılmaya başlanan mağaza atmosferi boyutları arasındadırlar. Satın alma noktası görsel sunum tekniklerinin avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar arasında plansız alışverişi teşvik etme, marka ve ürünler hakkında hatırlatma yapma ve marka değişimine sebep olma vardır. Günümüzde tüketicilerin her türlü tutundurma aracından hemen sıkıldıkları bir gerçektir; bu nedenle; işletmeler ­ilgi­ çekmek ve farkındalık yaratmak ­amacıyla mağazada yeni­ görsel sunum araçları sunmaktadırlar. Bu yeni sunum araçları içerisinde elektronik raf etiketleri, zemin işaretleri, tuvaletlerde kullanılan panolar, sesli panolar, televizyonlar, alışveriş arabaları üzerinde tanıtımlar, masa üstünde veya tepsi içinde tanıtım sayılabilir.

Bu yazımda mağaza atmosferi boyutları nelerdir sorsunun cevabını vermeye çalıştım. Ayrıca mağaza atmosferi boyutları mağazalara nasıl uygulanabilir, mağaza atmosferi boyutları tüketici tercihlerini nasıl etkiler konularına da yer verdim. Mağaza atmosferiyle ilgili daha fazla bilgi almak için Mağaza Atmosferi Nedir? yazısına göz atabilirsiniz. Ayrıca mağaza atmosferiyle ilgili özet bilgilerin derlendiği Mağaza Atmosferi sunumuna da göz atabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.