Delloitte 2020 Tüketici Trendleri – Bizi Neler Bekliyor?

Delloitte 2020 tüketici trendleri yayınlandı. “Consumer 2020” adını verdikleri raporlarında önümüzdeki günlerde bizi nelerin beklediğine dair tahminlerini paylaştılar. Bu rapor özellikle pazarlama ile ilgilenen kişiler için çok değerli bilgiler taşıyor. 2020 yılında bizi bekleyen ana akımları bilmek, planlamalarımızı doğru yapmak açısından büyük önem taşıyor.

2020 tüketici trendlerine bakmadan önce, geçmiş trendlere göz atmak için…

“Ekonomik kriz sırasında tüketici davranışlarında meydana gelen değişikliklerin çoğu, ekonomi düzelse bile kalıcı olacak”

Delloitte’un “Consumer 2020” raporundaki en ilgi çekici noktalardan birisi bu cümle oldu. Tüketicilerin finansal olarak zorluk yaşadığı, ülke ekonomilerinin geçmişten daha yavaş büyüdüğü bir dönemi geride bırakıyoruz. Ancak yaşanan tecrübeler, tüketicilerde kalıcı izler bırakacak. Onların önümüzdeki yıllardaki satın alma alışkanlıklarını da etkileyecek.

Delloitte 2020 Tüketici Trendleri

Delloitte’un “Consumer 2020” raporunda üzerinde durduğu 4 ana akım mevcut. Bu ana akımlar 2020 tüketici trendleri için belirleyici olacak.

Tüketici demografisindeki değişiklik

Doğum oranları düşüyor, nüfus gittikçe yaşlanıyor. Çalışmayan nüfusun artışı, çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıları artırmaya başlıyor. Ancak, gelişmekte olan ekonomilerde genç nüfus hala artmaya devam ediyor. Özellikle Hindistan’ın nüfusunun yarıdan fazlasının 25 yaş altında olması oldukça ilgi çekici bir durum oluşturuyor. Bu bilgiler ışığında;

 • Çalışma ve emeklilik yaşı yükselecek
 • Tipik olarak yaşlı nüfusla ilişkilendirilen eğlence hizmetlerine olan talep, finansal planlama ve sağlık hizmetlerine olan talep ile değişecek
 • Tahminlere göre Hindistan 2025 yılında en büyük ilk 5 ekonomi içinde yerine alacak
Doğum oranları
Doğum oranları

Tüketicilerin “menü”sü değişiyor

Birkaç yıl içinde tüketici davranışlarındaki en çarpıcı değişikliklerden biri, gıda tüketimindeki değişiklik olabilir. Beslenme alışkanlığımız daha yüksek oranda yağ, doymuş yağ ve şeker içeriyor. Aynı zamanda, gelişme ve kentleşme, artan teknoloji kullanımı, motorize ulaşım ve televizyon izlemek gibi daha pasif eğlence arayışları nedeniyle fiziksel olarak daha az hareket gerektiren iş ve etkinliklerle ilgileniyoruz.

Delloitte 2020 Tüketici Trendleri
Delloitte 2020 Tüketici Trendleri
 • Tüketici davranışlarındaki bu değişiklikler obezite oranının artmasına neden olabilir.
 • Obezite ile ilgili sağlık sorunlarının maliyeti  nedeniyle devlet müdahalesi daha yaygın hale gelecektir.
 • Tüketiciler obezite, yaşlanma ve hastalıklarla mücadele etme ihtiyacı konusunda daha bilinçli ve eğitimli olduklarında, yiyecek tüketimini ve yaşam tarzlarını daha sağlıklı olacak şekilde değiştireceklerdir. Bu nedenle, varlıklı ülkelerde daha sağlıklı beslenme eğilimi olacak ve fonksiyonel gıdalara yönelme başlayacaktır.
 • Daha az et tüketen, taze gıdalara doğru ilgi gösteren tüketici davranışları gözlemlenecektir.
 • Dünya genelinde mahsul verimi ve et üretimi üzerindeki önemli baskı, gıda fiyatlarını yüksek tutmaya devam edecektir.
 • Gıda fiyatları, uygun toprak ve suyun sınırlı mevcudiyetinin yanı sıra, iklimden etkilenen hasat ve biyo-yakıt üretimi nedeniyle küresel tahıl stoklarının azalması kaynaklı olarak daha da artacaktır.

Yüksek gıda fiyatları tüketici değerlerini yeniden tanımlayacak

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerdeki birçok tüketicinin satın aldıkları ürünler konusunda daha temkinli ve seçici olmaları gerekecektir. Tüketiciler, toplam gıda bütçelerinin bir kısmını restoranlar gibi yiyecek hizmetlerine harcayamayıp, sadece yemek hazırlamak için malzemeler satın almak zorunda kalabilirler. Birçoğu yüksek fiyatlı ithal, premium, organik gıdalar ve hazır yemekler yerine daha ucuz yerel ürünler ve mevsimlik ürünler almayı tercih edeceklerdir.

Sürdürülebilir tüketimi yaygınlaştırmak

Bugünün tüketicileri, dünyanın karşı karşıya kaldığı geniş sürdürülebilirlik zorluklarının giderek daha fazla farkındadır. Bir ankette, Amerikalı tüketicilerin %95’i “yeşil” almaya istekli olacağını; %44’ü “yeşil” alım alışkanlıklarının değişmediğini; ve üçte biri de sürdürülebilir ürünler satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bildirdi.

Ancak satın alma kararı esas olarak ürünlerin kaynağı ve sürdürülebilir içerikten ziyade fiyat, kalite ve uygunluktan etkileniyor. Mesele niş olarak kalıyor ve farkındalık ile eylem arasındaki uçurum derin.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin eğitim düzeyinin yükselmesi, bu ülkelerdeki vatandaşların gelişmiş pazarlardaki uygulamaları kendi devletlerinden istemeleri olası görünüyor. Ayrıca, doğal ve sağlıklı ürünlere daha fazla ağırlık verilmesi, yerel kaynak kullanımı, hayvan refahı, çevresel etki ve etik uygulamalar konularında gıda kaynaklarına artan tüketici ilgisi de olacaktır. Ayrıca bilgi teknolojilerinin artması da şeffaflığı artırarak tüketicilerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünlere yönelmelerini sağlayacaktır.

İletişim, bağlantı ve sosyalleşme

Artık insanlar sadece tanıdıklarıyla değil, dünyanın dört bir yanında ulaşabildikleri herkesle sosyalleşiyorlar. Ve bunu anında yapabiliyorlar. Teknoloji ve sosyal devrim tüketicilerin talep ve beklentilerini değiştirdi.

Tüketiciler, bilgiye istedikleri zaman, istedikleri yerde ulaşmak istiyorlar. Bu istek gelecekte daha da artacak. Bu bağlamda, mobil iletişim kaynakları giderek daha önemli hale gelecek. Tüketiciler şirketler, ürünler, hizmetler, fiyatlandırma ve bulunabilirlik hakkındaki bilgilere giderek daha fazla erişebilecekler. Ayrıca sorunların ve skandalların anında farkına varacaklar.

İnternet tüketicileri

Güven, önümüzdeki on yılda tüketiciler için önemli bir tema. Yüksek eğitim ve daha iyi internet bağlantısı sayesinde, daha fazla tüketici ürünleri, hizmetleri ve şirketleri inceleyecek. Ürün ve hizmet kalitesi, fiyatlandırma, şirket politika ve prosedürlerinde şeffaflık bekleyecek ve talep edeceklerdir.

Gelecek kuşak genç tüketicilerin sadakati, daha kolay dağılabilir, kısa vadeli  ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce insanı içeren “arkadaş” ağlarından etkileniyor. Şirketler, yanlış yaparlarsa bir gecede bütün sadakatini ve marka değerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Tüketiciler sadece marka savunucuları veya eleştirmenleri olarak kalmayacaklar. Özellikle bağlı oldukları şirketler ile yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde katkı sağlamayı bekleyeceklerdir.

Önemli tüketici konuşmaları, şirket ile tüketici arasında değil, ağlardaki insanlar(tüketiciler) arasında daha sık meydana gelecek.

Delloitte’tan 4 tavsiye

Demografi, yeme alışkanlıkları, sürdürülebilirlik, internet teknolojilerinde meydana gelen değişimler tüketici davranışlarını çok yönlü olarak etkileyecekler gibi görünüyor. Veriler doğrultusunda tahmin edilen değişikliklerle ilgili ise Delloitte’un 4 önerisini de buraya bırakalım ve yazımızı bitirelim;

 • Değeri değerlerle karşılayın
 • Sürdürülebilir tüketimi arttırın
 • Tüketicilerinizin gittiği her yere gidin
 • İnsanlara iyi bakın
Twitter
Twitter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.